GESCHIEDENIS VAN DE TOREN

sinds 1540

De geschiedenis

De Drommedaris is een bijzonder gebouw met een bijzondere geschiedenis. Een gebouw met een verleden, een heden maar zeker ook een toekomst. Van vestingtoren tot bruisend Cultureel Centrum, eeuwenlang is er een rol in het leven van de Enkhuizers vastgelegd voor de Drom.

De Drommedaris of Ketenpoort is gebouwd in 1540 als stadspoort, onderdeel van de stadsmuur die Enkhuizen toen omringde. Tevens was het een verdedigingstoren die waakte over de havens van de stad en uitzicht had op de toenmalige Zuiderzee. Het gebouw had ongeveer de helft van zijn huidige hoogte. Blijkbaar vond de bevolking dat het gebouw er uit zag als een 'dromedaris' (met één m), want de bijnaam stamt al uit deze begintijd. Waar die tweede letter ""m"" vandaan komt is eigenlijk een mysterie...

Mogelijk is het gebouw vernoemd naar het VOC-schip met gelijke naam dat gebruikt werd door Jan van Riebeeck toen hij Kaap de Goede Hoop 'ontdekte'. De stadsmuur werd afgebroken toen de stad uitgelegd (vergroot) werd tot zijn huidige vorm met aarden wallen. Ook de havens werden aanzienlijk vergroot. De Drommedaris bleef echter het havengebied domineren met zijn kanonnen, samen met andere verdedigingswerken.

Op het kaartje hierboven, gemaakt door kaartenmaker Blaeu, ziet u de Drom rechtsboven. De huidige buitenhaven was toen de helft kleiner (ophaalbrug was bij de huidige Brugstraat). De vestingtoren rechtsboven genaamd Engelse toren is afgebroken. Het verdedigingswerk linksonder (voorzien met kanonnen) genaamd Denenburgh resten nog enkele muren.

Zo'n honderd jaar na de eerste bouw en na de tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden, is De Drommedaris in 1649 opgehoogd tot zijn huidige hoogte. Het waarom is niet helemaal duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid had het iets te maken met het kunnen inhangen van het inmiddels beroemde carillon.

Lange tijd diende het gebouw als gevangenis en opslagruimte, maar het huisvestte ook in het begin van de vorige eeuw het eerste telegraaf- en postkantoor van de stad (met dichtgemetselde poort). Sinds 1959 is de Drom, zoals het door vaste bezoekers genoemd wordt, in gebruik als cultureel centrum. In de roerige jaren zestig was het ook een café en jeugdherberg. Er leefde op zolder zelfs een kleine commune...

Deze hippie-tijden zijn voorbij, maar de gezelligheid, de diversiteit en af en toe een beetje gekte, is altijd wel gebleven. De Drommedaris is tegenwoordig boven alles een cultureel centrum, met voorstellingen op het gebied van muziek, theater, film en meer. Maar ook buiten de muren worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals muziek en straattheater op het Landje van Top of op De Dijk.